MenuMENU

Korenmiddag Zomerfeest 2019 werd groot feest

underline10-06-2019
Korenmiddag Zomerfeest 2019 werd groot feest

Zaterdag 8 juni werd weer een prachtige middag met gezellige zang van vier koren in de tent op Birkstraat 113 te Soest.

Het Knollenkoor organiseerde deze middag al weer voor de 5-de keer en nodigde iedereen van harte uit er bij aanwezig te zijn. Daar is uiteindelijk goed op gereageerd zodat zeker het tweede deel van de middag sprake was van een volle tent.

De aftrap werd om 12:55 uur gegeven door de voorzitter van het organiseerende koor Apollo en daarna gaf hij de ruimte aan de vier deelnemende koren die elk twee keer 25 minuten het podium mochten vullen. Beurtelings zongen het Zeemanskoor de Eemvaarders uit Amersfoort, het Smartlappenkoor Uit het leven gegrepen uit Hoevelaken, het Zeemanskoor Cabauws Wetering Koor en natuurlijk het Soester Knollenkoor.

De uitgevoerde muziek was niet alleen gezellig om naar te luisteren, maar ook werd er meegezongen, gedanst en polonaise gelopen.

Om 17:00 uur kon voorzitter Jos Sesink allen bedanken voor de inzet en gezelligheid. Het gastechtpaar Ank en Toon van Doorn werd in de bloemetjes gezet omdat zij uitgerekend die dag hun 40-jarig huwelijk beleefden. Tevens nodigde Jos Sjaak Stolk uit om op het podium te komen om de Erespeld van het Soester Knollenkoor met bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen voor zijn grote verdienste aan het Knollenkoor en het Mannenkoor van Apollo. Uiteraard werden bij het bedanken ook de geluidsman en de organisatoren van het Zomerfeest niet vergeten. De deelnemende koren kregen een herinneringsplaatje voor in de trofeeënkast en toen mochten alle deelnemende koren samen zingen in het 'Kleine Café aan de haven' en het 'We'll meet again'. Dit gezamenlijke optreden maakte veel enthousiasme los in de tent. Dus: we will meet again, dat staat vast!

Met elkaar maakten de koren en het aanwezige publiek er een prachtig lustrumfeest van.

 


Foto's

Nieuwsoverzicht
Soester Mannenkoor Apollo