MenuMENU

Dirigent

underline
Dirigent

Hans van Rutten speelt vanaf zijn 7e jaar blokfluit. Op de muziekschool in Alkmaar kreeg hij les van Willem Bremer en Paulus Vis. Na het behalen van zijn diploma gymnasium koos hij voor de studie blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Tijdens zijn opleiding raakte hij geïnteresseerd in de koorzang en directie. Hij behaalde zijn conservatoriumdiploma blokfluit in 1988. Direct daarna volgde hij de opleiding koordirectie die hij afsloot in 1994 aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij kreeg zangles van Jan Willem Westerhuis.

Hans van Rutten streeft naar een grote variatie in zijn werk. Zo was hij dirigent van een aantal kerkkoren en een strijdliederenkoor. Hij werkte met zowel een mannen als een vrouwenkoor. Lichte muziek wisselde hij af met een oratoriumkoor. Hij richtte een kinderkoor op, daarnaast gaf hij les aan het Nationaal Kinderkoor. Met zijn koren trad hij in alle provincies van Nederland op. Hij maakte ook koorreizen naar België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Als blokfluitist concerteerde Hans in Nederland, Polen, Italië, Zwitserland, Duitsland en Frankrijk.

Ook nu is Hans van Rutten op een breed terrein actief. Naast Apollo is hij dirigent van de Langedijker Oratorium Vereniging (Broek op Langedijk) en oratoriumkoor Cantando Pijnacker. Als blokfluitist treedt hij regelmatig op. In zijn lespraktijk heeft hij blokfluit- en zangleerlingen. Hij leidt zomercursussen en verzorgt workshops voor zangers en koren. Voor zijn koren maakt hij van liederen arrangementen op maat. Daarnaast werkt hij als adem- en ontspanningstherapeut volgens de methode Van Dixhoorn.

Meer info is te vinden op zijn website www.ademenmuziek.nl

note

Audiospeler

Luister naar: Morning Has Broken. (0:41) Bekijk de cd hier

Soester Mannenkoor Apollo