MenuMENU

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2015

underline08-01-2015
Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2015

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van het koor en hun dames werden enkele leden in het zonnetje gezet. Voor het eerst in de geschiedenis van Apollo kon Voorzitter Jos Sesink aan negen koorleden een Certificaat van deelname uitreiken van de introductiecursus Ontdek je stem. Aan Wim Rademaker reikte hij een oorkonde uit omdat hij in 2014 tien jaar lid was van het koor. De heren Jan van Halen en André Hagman waren in 2014 vijfentwintig jaar lid van Apollo en mochten van de heer Jan van Delft (bestuurslid van de Vereniging Midden Nederland van het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond) een oorkonde met bijbehorende speld ontvangen. Voor hen was er ook een Apollo-oorkonde en voor hun dames een bloemetje. De avond werd verder gevuld met een hapje en Roels met zijn accordeon en een gastspreker uit Utrecht (volgens de voorzitter was dat zijn broer) die een terug- en vooruitblik met kwinkslagen gaf over 2014 en 2015. Zelfs de start van de Tour de France in Utrecht vergat hij niet. Al met al was het een zeer gezellig samenzijn, waarbij ook de burgemeester van Soest, in zijn rol als beschermheer van Apollo, zijn opwachting maakte.


Foto's

Nieuwsoverzicht
Soester Mannenkoor Apollo