MenuMENU

Apollo's secretaris overleden

underline11-11-2017
Apollo's secretaris overleden

Zaterdag 11 november bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze zangvriend, secretaris en Lid van Verdienste Jan van Zweden.

Jan wist al geruime tijd dat hij ziek was en dat genezing er niet in zat voor hem. Dat moet heel moeilijk zijn geweest en toch was hij tot het laatst trouw aanwezig bij alle activiteiten van ‘zijn’ Apollo. Want dat was het, hij hield enorm van Apollo en zong al vijfentwintig jaar in het mannenkoor en ruim 12 jaar in het Knollenkoor. Tot het laatst behield Jan zijn enthousiasme, toewijding en humor. Positief gestemd als hij altijd was trok hij zich op aan de Jubileum-activiteiten van het 95-jarige koor, hij bleef steeds optimistisch.

Jan heeft ruim dertien jaar lang het secretariaat van ons koor met verve ingevuld. Hij was een gezellige en bindende factor in het bestuur. Zijn secretariaatswerk deed hij met veel plezier, doorspekt met zijn nimmer aflatende humor en zeer nauwgezet. Stapels agenda’s, notulen, maar ook prachtige jaarverslagen en jaarkronieken heeft hij ons nagelaten. ‘Wie schrijft, die blijft’, luidt een bekend gezegde. Zo heeft hij veel nagelaten waardoor we ons hem tot in lengte van dagen zullen blijven herinneren. We zullen zijn zang, vriendschap, grappen en grollen zeker missen.

Vrijdag 17 november namen we met onze zang afscheid van Jan, onder andere met zijn lievelingslied “Klinge, Lied, lange nach”. 

Jan, wij hopen en wensen dat jouw lied nog lang zal naklinken…...............Rust zacht Jan.

Vanaf hier wensen we zijn vrouw Joke, de kinderen en overige familieleden veel sterkte, elkaars nabijheid en de kracht om met dit verlies om te gaan.

Nieuwsoverzicht
Soester Mannenkoor Apollo